Още в началото на сезона министъра на туризма призова всички български граждани, предвид на факта, че екскурзиите в чужбина бяха на практика невъзможни да подкрепят родният туризъм. Вие изпълнихте ли препоръката? За да е по-шарено и красиво можем да публикуваме авторски снимки от посетени родни забележителности.