За почти всеки начинаещ освен късмета , и загубите са неизбежни. Затова е по-добре да не се хвърля с големи сметки и обеми. Иначе рискува дълго време да няма възвръщаемост.