Всеки брокер си лепи разни филтри по платформата, и така един бот дори да сработва при некоя платформа, на друга просто занулява акаунто.................не се арчете за празни работи.................